HACCP jest to system analizy zagrożeń i krytycznych punktów kontroli, który określa jak należy postępować, aby produkcja i dystrybucja żywności odbywała się zgodnie z wymaganymi zasadami bezpieczeństwa. System ten skierowany jest do firm zajmujących się produkcją żywności, jej obrotem, a także transportem.

Według obowiązujących przepisów każda firma działająca właśnie w branży spożywczej musi wdrożyć w strukturach spółki HACCP. Zatem przyjrzyjmy się temu procesowi bliżej.

HACCP – wdrożenie systemu

Wdrożeniem HACCP zajmuje się najczęściej specjalistyczna firma zewnętrzna, która po pierwszych konsultacjach z firmą – klientem przystępuje do wprowadzania systemu. Wdrażanie odbywa się poprzez realizowanie poszczególnych etapów, takich jak:

 • Przygotowanie harmonogramu prac wdrożeniowych
 • Szkolenia dla kierownictwa firmy
 • Powstanie zespołu HACCP
 • Zlokalizowanie zagrożeń
 • Zlokalizowanie krytycznych punktów na terenie firmy
 • Ustalenie limitów krytycznych dla poszczególnych punktów, czyli wartości minimalnej i maksymalnej, jaka nie może zostać przekroczona
 • Monitorowanie systemu
 • Powołanie procedur systemowych
 • Wdrażanie systemu
 • Szkolenie audytorów wewnętrznych, czyli wyznaczonych pracowników z firmy. Po zakończeniu otrzymują certyfikat audytora wewnętrznego
 • Sprawdzenie działania systemu i przygotowanie do certyfikacji
 • Certyfikacja firmy – otrzymanie pozytywnego wyniku wiąże się z otrzymaniem certyfikatu

Nie tylko egzamin

Po pozytywnie zdanym audycie certyfikacyjnym firma musi na bieżąco kontrolować działanie systemu HACCP w swojej firmie. Dobrze, jeśli zajmą się tym przeszkolenie pracownicy, którzy posiadają fachową wiedzę i podstawowe umiejętności. Właściciele firm zawsze mają możliwość zwiększenia liczby audytorów wewnętrznych, by mieć pewność, że kontrola i nadzór będą przebiegały jeszcze lepiej. Na rynku działa wiele firm szkoleniowych oferujących szkolenia na audytora wewnętrznego HACCP, po których uczestnik otrzymuje certyfikat audytora wewnętrznego.