Obecnie kraje Unii Europejskiej w szczególności stanowią potencjalny cel ataków terrorystycznych. Powodem jest nie tylko ich znaczenie polityczne i ekonomiczne na arenie międzynarodowej, ale też różnice kulturowo-społeczne. Rozpatrując współczesne, realne zagrożenie terrorystyczne w Europie, warto się zastanowić, czy Polacy powinni obawiać się o swoje bezpieczeństwo w kraju?

Terroryzm w Europie – nowe fakty, stare wyzwania

Terroryzm jest pojęciem, które u większości osób wzbudza strach. Analizując potencjalne zagrożenie zamachami, trzeba wziąć pod uwagę dość istotną kwestię, jaką jest jego skala. Obecnie państwa UE dość skutecznie bronią się przed atakami, odnotowując duże sukcesy w walce z terrorystami, w porównaniu do lat 2014 – 2015. Nie znaczy to, że do tego typu wydarzeń zupełnie nie dochodzi. W samym 2016 roku odnotowanych zostało około 140 ataków, które były nieudane, przeprowadzone bądź udaremnione. Wcześniej liczba ta była jednak znacznie większa.

Kolejnym ważnym aspektem jest fakt, że nie dominują już ataki o podłożu islamistycznym. Notuje się zamachy o nurcie separatystycznym, skrajnie lewicowe oraz dżihadystyczne. Terroryzm w Europie jest więc niejednorodny i mocno zróżnicowany pod względem ideologicznym. Coraz częściej zdarzają się ataki, których nie można sklasyfikować, posługując się wcześniejszym systemem definicji terroryzmu.

Najważniejsze jednak, że europejskie państwa odnotowują wzrost liczby aresztowanych za działalność terrorystyczną lub działania motywowane ideologią. Analitycy i komentatorzy sytuacji w Europie podkreślają jednak, iż terroryści działający na terenie starego kontynentu są coraz bardziej przygotowani i zdeterminowani. Ich taktyka i strategia są ciągle modyfikowane.

Zamachy terrorystyczne w Europie

Ataki terrorystyczne budzą w Europejczykach coraz więcej emocji. Bardzo ciężko oceniać, który z nich był najgorszy, gdyż każde wydarzenie wiąże się z cierpieniem wielu osób. Jeden z najpoważniejszych zamachów miał miejsce podczas koncertu Ariany Grande w 2017 roku w Manchesterze. Zginęły tam 22 osoby, a ponad 100 zostało rannych.

Terroryzm groźny dla Polski?

Po ostatnim zamachu w Paryżu, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych stawia na większe monitorowanie lotów z kierunków potencjalnie zagrożonych. Pomimo podniesienia stanu zagrożenia w innych krajach europejskich, w Polsce sytuacja na razie nie ulega zmianie i jest monitorowana przez specjalne służby. Oczywiście, ze względu na swobodny przepływ osób przez granicę państw, istnieje możliwość, iż sprawca zamachu może się przenieść. Opracowanie Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego stwierdza jednak, iż islamscy fundamentaliści nie są zainteresowani Polską. MSW działa dwukierunkowo – poza obserwacją osób przyjeżdżających do kraju, stara się zapobiegać wyjazdom polskich obywateli w celu udziału w walkach po stronie bojowników islamskich lub podjęcia szkolenia terrorystycznego. Ze względu na potencjalne zdobycie doświadczenia bojowego czy radykalnych poglądów, uznaje się to za realne zagrożenie przeprowadzenia ataku terrorystycznego.

Obecnie, w porównaniu do innych krajów europejskich, społeczność muzułmańska jest wciąż w Polsce mniejszością i nie zaobserwowano działalności zorganizowanych komórek terrorystycznych. Oczywiście sytuacja jest na bieżąco monitorowana, ze względu na zamachy w innych krajach europejskich.