Badania ankietowe przeprowadzone na grupie ponad 4000 nauczycieli dowodzą, że 91% z nich uważa swoją pracę za stresogenną, można więc stwierdzić że stres jest problemem społecznym. Stres zawodowy wynikający z pracy nauczyciela powiązany jest z ogromną odpowiedzialnością, jaka na nim ciąży. Negatywne napięcie budują szczególne warunki i wymagania środowiska pracy nauczyciela.

Jakie są najczęstsze źródła stresu w profesji nauczyciela?

Ponad 75% ankietowanych podkreśliło, że stresogenne są dla nich niskie pensje, które są nieadekwatne do wykonywanej pracy, ilości obowiązków. Jeszcze kilkanaście lat temu nauczyciel był autorytetem, osobą cieszącą się pewnym statusem społecznym i ogólnym szacunkiem. Natomiast obecnie sytuacja wygląda zupełnie inaczej-dla 68% respondentów wykonujących zawód nauczyciela, jednym z głównych źródeł stresu jest brak poważania ze strony podopiecznych. Dla 62% nauczycieli stres wynika z kłopotów z zachowaniem wychowanków, porażek pedagogiczne de motywują ponad połowę badanych. Papierkowa praca-obszerna i uciążliwa dokumentacja jaką musi prowadzić każdy nauczyciel również wpływa na podwyższenie napięcia i nerwowość.

Jakie są najczęstsze objawy stresu tej grupy zawodowej?

Ankietowani nauczyciele za najczęściej zauważane u siebie objawy stresu uznali brak poczucia bezpieczeństwa, nieokreślony niepokój, bezsenność, ciągłe uczucie zmęczenia, niecierpliwość, huśtawki nastrojów oraz obniżenie nastroju.

To w jakim stopniu nauczyciel ulega stresowi zależy od jego psychiki, osobowości, samokontroli, umiejętności radzenia sobie z trudnymi sytuacjami. Popularnymi metodami zwalczania stresu, stosowanymi przez nauczycieli jest: rozmowa z innymi nauczycielami, wysiłek fizyczny, interesowanie się nowymi metodami dydaktyki, pozytywne myślenie, stosowanie technik relaksacyjnych. Mimo że zdecydowana większość nauczycieli określiła swoją pracę, jaką stresującą, nie wyrazili oni chęci zmiany pracy i przekwalifikowania się, gdyż wykonywany zawód sprawia im satysfakcję.