Przedsiębiorstwo, niezależnie od tego, czy jest liczącym się na rynku graczem, czy drobną jednoosobową działalnością gospodarczą, potrzebuje środków finansowych, które umożliwiają nie tylko stabilny i długotrwały rozwój firmy, ale także spłatę wszystkich niezbędnych zobowiązań. Podpowiadamy, w jaki sposób pozyskać środki, dzięki którym sfinansujesz przedsiębiorstwo.

Niezależnie od tego, jakich środków potrzebujesz, warto rozejrzeć się za dostępnymi na rynku możliwościami. Warto wiedzieć, że przedsiębiorcy mogą skorzystać nie tylko z bankowych sposobów sfinansowania przedsiębiorstw, ale również z unijnych i państwowych programów, które umożliwiają pozyskanie niezbędnych środków finansowych na ten cel. Jednym z nich jest kredyt na innowacje technologiczne.

Kredyt na innowacje – co warto wiedzieć?

Jednym z pozabankowych metod na pozyskanie środków finansowych dla firm z sektora MŚP są kredyty na innowacje technologiczne. Te formy finansowania, umożliwiają otrzymania nawet 6 mln złotych dofinansowania dla projektów o charakterze technologicznych. Beneficjenci tych środków, mogą przeznaczyć je na wiele celów, w tym m.in. zakup oraz zastosowanie nowych technologii.

 

Kolejnym celem, który można osiągnąć w ramach kredytu na innowacje, jest pozyskanie środków finansowych, niezbędnych do wdrożenia własnej, autorskiej technologii, która w konsekwencji ma sprawić, że na rynek zostaną wypuszczone nowe lub udoskonalone produkty, procesy oraz usługi.

 

Należy wspomnieć, że w ramach programu, konieczne jest zgromadzenie wkładu własnego, który stanowi co najmniej 25 procent wszystkich kosztów kwalifikowalnych inwestycji. Środki finansowe w ramach kredytu technologicznego, nazywane są premią technologiczną.

Warunki i możliwości w ramach kredytu na innowacje

Program związany z kredytem na innowacje technologiczne, umożliwia m.in. zakup, wytworzenie, jak również montaż oraz uruchomienie nowych i używanych środków trwałych, czyli np. maszyn, bądź linii technologicznych. Poza tym, beneficjenci tego programu, mogą przeznaczyć otrzymane środki na zakup robót oraz materiałów budowlanych, w celu budowy, bądź rozbudowy  budynków lub ich części.

 

To jednak nie koniec. Program związany z kredytami na innowacje technologiczne daje możliwość pozyskania środków, które można przeznaczyć na zakup różnego rodzaju licencji, know-how, nieopatentowanej wiedzy, a także zakupu samych patentów.

 

Maksymalnie 6 mln złotych, które można uzyskać przy jednoczesnym posiadaniu 25 procent wkładu własnego, można również przeznaczyć na zakup nieruchomości (jak również prawa użytkowania wieczystego). Jeśli ubiegasz się o dofinansowanie w ramach tego programu i nie chcesz angażować pozyskanych w ten sposób środków w zakup nieruchomości, możesz rozważyć najem, dzierżawę gruntów, budynków czy ich wydzielonych części.

 

Zanim do niego przystąpisz, musisz być świadomy tego, jakie wymagania musisz spełnić. Jedną z nich jest posiadanie statusu mikro-, małego, lub średniego przedsiębiorcy. Aby przystąpić do programu, należy posiadać niezbędną zdolność kredytową, a także gotową do wdrożenia technologię.