Ludzie podejmują zatrudnienie w określonych firmach i na określonych stanowiskach z różnych powodów. Pomijając przypadki szczególne, należy stwierdzić, że zwykle decyzja o przyjęciu propozycji pracy jest efektem oferowanego wynagrodzenia. Czasem jednak liczą się inne względy.

Godna zapłata za wykonywaną pracę

Młodym ludziom trudno jest dziś zdobyć zatrudnienie. Dotyczy to nawet tych osób, które posiadają wysokie kwalifikacje. W związku z tym godzą się na gorzej płatne stanowisko. Liczą jednak, że odpowiednia postawa, czyli m.in. gotowość do poświęceń, zostanie nagrodzona w przyszłości przez pracodawcę.

W związku z tym w interesie zatrudniającego leży to, by właściwie nagrodzić podwładnych. Jeśli tak się nie stanie, pracownik zacznie rozglądać się za nowym pracodawcą. Każdy chce bowiem otrzymywać godną zapłatę za świadczoną pracę.

Zbyt niska pensja jest powodem niezadowolenia załogi. Personel przestaje się starać. Nie zależy mu na rozwoju firmy. Nie dba o jej dobro.

Mogą się też zdarzyć przypadki sabotażu. Dotyczy to zwłaszcza sytuacji, gdy pracodawca zalega zatrudnionym z należnymi im świadczeniami i nie zajmuje jasnego stanowiska w sporze. Gdy zwodzi pracowników, nie dotrzymuje słowa, naraża się na działania odwetowe.

Przejawem takich właśnie postaw kontrujących ze strony pracowników będzie sabotaż. Może to być np. niszczenie mienia, okradanie pracodawcy, sprzedaż składników jego majątku bez wiedzy i zgody właściciela firmy.