Uczymy się, że śmieci należy traktować jako surowce wtórne. Czy recykling to utrudnianie życia czy jego istotny aspekt?  

Odpady i tworzywa sztuczne – negatywny wpływ na środowisko

Śmieci produkujemy codziennie. Warto zadbać o ich segregację i umieszczanie w odpowiednich pojemnikach. Zaawansowane czynności recyklingu pozostawmy specjalistycznym zakładom (np. stenarecycling.pl). Jednak warto im to ułatwić poprzez odpowiednie wyrzucanie odpadów. Polskie zakłady przemysłowe to ich największe źródła. Zużywamy około 3 miliony ton sztucznych materiałów. Ponad połowa z nich zostaje niewykorzystana! Niestety, jest to poważny błąd. Dlaczego powinniśmy maksymalnie postawić na recykling?  

Niezagospodarowane odpady to źródło licznych substancji toksycznych. Związki chemiczne pozostawione same sobie przenikają do gleby czy wód gruntowych. Stanowi to ogromne zagrożenie dla zdrowia, a nawet życia ludzi i zwierząt. Równie niebezpieczna jest samodzielna, nieprofesjonalna utylizacja. Przykładowo spalanie tworzyw sztucznych w amatorskich warunkach doprowadza do uwalniania substancji trujących i skażenia powietrza. Niestety, mimo coraz większej świadomości społecznej, wielu ludzi z lenistwa czy ignorancji nadal porzuca bądź pali odpady.

Drugie życie odpadów – można je ponownie wykorzystać!

Zużyte produkty, urządzenia i inne przedmioty stanowią materiał wejściowy. W większości przypadków można wyprodukować z nich całkowicie nowe wyroby. Istnieje wiele rodzajów recyklingu, którymi zajmują się specjalistyczne zakłady. Są to przykładowo:

  •         Recykling materiałowy – wykorzystywanie zużytych przedmiotów, np. opon do wyrobów gumowych
  •         Recykling surowcowy – z substancji chemicznych, z których wykonane są tworzywa sztuczne, można odzyskać żywice poliestrowe. To z nich wytwarza się oleje, farby czy włókna do ubrań. Tak przykładowo powstają polary.
  •         Recykling termiczny – odzyskiwanie energii poprzez bezpieczne spalanie. Każdy materiał ma swoją żywotność, zatem czasami jedyną słuszną opcją jest właśnie recykling termiczny. Tylko specjalistyczne palarnie mogą doprowadzić do całkowitego pozbycia się toksyn i nie skażania powietrza.

Ułatwienia są wszędzie. Odpowiednio oznaczone kontenery, specjalistyczne zakłady zajmujące się utylizacją bądź odzyskiwaniem surowców, uświadamianie społeczeństwa. To wszystko stanowi skomplikowany proces, którego celem jest oszczędność, a także – przede wszystkim – ochrona środowiska naturalnego.