Pierwotnym założeniem tego programu było ułatwienie startu młodym pracownikom oraz pomoc firmom w czasie trwania urlopów lub podczas zwiększonego zapotrzebowania na towar czy usługę. Rzeczywistość jednak jest zupełnie inna. Przedsiębiorstwa swoich stałych pracowników zatrudniają mało, a bazują w razie takiej konieczności na zatrudnianiu pracowników czasowych.

Oszczędności?

Również koszty zatrudnienia w takiej formie są znacznie niższe, niż ma to miejsce w przypadku pracowników etatowych. Sprawy formalne typu: rekrutacja odpowiedniej kadry, wypłata wynagrodzenia, odprowadzenie podatku i składek ZUS, należą do agencji. Pracownik tymczasowy niewiele kosztuje i łatwo go można zwolnić, nie trzeba go szkolić.

Minusy pracy tymczasowej

Dla pracowników praca tymczasowa to życie w niepewności, zarobki pomniejszone o prowizję agencji, brak premii i trzynastki, brak prawa do urlopów rodzicielskich. Maksymalny okres zatrudnienia pracownika tymczasowego w tej samej agencji pracy tymczasowej nie może przekroczyć 18 miesięcy w ciągu 3 lat.

Pierwsi pracownicy tymczasowi wykonywali głównie prace sezonowe i proste, w sektorze budowlanym, spożywczym, gastronomii. Obecnie na kontrakty okresowe pracują także specjaliści o wysokich kwalifikacjach – inżynierowie, managerowie, koordynatorzy projektów.