Aby dostać pożyczkę przez internet, trzeba spełnić mniej formalności niż przy braniu kredytu w banku. Instytucje pozabankowe wymagają dowodu osobistego oraz konta w banku i numeru telefonu. W banku należy przedstawić m.in. dokument tożsamości oraz zaświadczenie o dochodach.

Pożyczka przez internet – niezbędne formalności

Szybkie pożyczki przez internet są udzielane pełnoletnim obywatelom Rzeczypospolitej Polskiej. Granice wiekowe są zależne od konkretnych instytucji parabankowych. Plasują się od 18 do 75 lat. Większość pożyczkodawców wymaga dowodu osobistego, którego niekiedy trzeba przesłać skan. Istotny jest też numer PESEL, często podawany przy wypełnianiu formularza. Zdarza się, że jest on loginem do konta na stronie instytucji. Niektóre firmy udzielające pożyczek online wymagają oświadczenia o dochodach bądź aktualnym zatrudnieniu. Niezbędna jest weryfikacja symboliczną kwotą przelaną z osobistego rachunku bankowego. Pożyczkobiorca przy wypełnianiu wniosku o udzielenie chwilówki powinien też podać numer bezpośredniego telefonu kontaktowego. Instytucja pozabankowa może zweryfikować klienta pod kątem zadłużenia i wpisu do rejestru dłużników. Czas na spłatę pożyczki jest zróżnicowany – może wynosić 15, ale także 65 dni. W przypadku braku możliwości oddania pieniędzy w określonym czasie istnieje możliwość przedłużenia go o okres identyczny, na który została wzięta chwilówka.

Dokumenty potrzebne do otrzymania kredytu gotówkowego

Do otrzymania kredytu gotówkowego udzielanego przez bank potrzebny jest dowód osobisty bądź inny dokument potwierdzający tożsamość. Kredytobiorca powinien też wypełnić wniosek kredytowy. Niektóre banki udostępniają możliwość internetowej wysyłki wniosku. Kredyt w banku internetowym wiąże się z załatwianiem niezbędnych formalności drogą elektroniczną lub pocztową. Aby dostać kredyt, większość kredytodawców wymaga przedstawienia zaświadczenia o wysokości zarobków. Warto wiedzieć, że kredyt mogą otrzymać nie tylko osoby pracujące na podstawie umowy o pracę, ale także umowy cywilnoprawnej, czyli zlecenia lub umowy o dzieło. Emeryci i renciści powinni przygotować odcinek emerytury bądź renty. Niektóre banki wymagają od osób pozostających w związkach małżeńskich zgody męża lub żony na zaciągnięcie kredytu. Po przedstawieniu wymaganych dokumentów kredytodawca weryfikuje osobę ubiegającą się o kredyt pod kątem zdolności kredytowej. Obejmuje to sprawdzenie historii kredytowej zapisanej w Biurze Informacji Kredytowej oraz ewentualnego zadłużenia lub zaległości w spłacie poprzednich kredytów.

Zobacz także: Zakupy przez internet a możliwość zwrotu towaru