Zanim jednak przystąpimy do zaprezentowania dyrektyw wymagających oznakowania CE warto jest sobie odpowiedzieć na pytanie, co to jest oznakowanie CE?

Otóż oznaczenie CE to nic innego jak deklaracja producenta, że jego towar spełnia wymagania danej dyrektywy

Unia Europejska stworzyła europejskie akty prawne, inaczej Dyrektywy Nowego Podejścia, w których zawarła wymagania, jakie muszą spełnić poszczególne grupy towarów spoza UE, krajów EOG czy Turcji zanim trafią na rynki europejskie. Oczywiście nie wszystkie produkty muszą posiadać takie oznakowanie, ale wiele z nich tak.

Dlatego zanim firma, produkująca towar na przykład w Chinach zdecyduje się sprzedawać go w Polsce powinna dowiedzieć się: czy jej produkt należy do kategorii produktów objętych wymaganiami dyrektywy, a jeśli tak, to musi następnie upewnić się, czy je spełnia.

Przykłady Dyrektyw Nowego Podejścia wymagające oznakowanie CE

  1. Dyrektywa 89/106/EWG – Materiały budowlane. Zgodnie z dyrektywą pod nazwą wyrobów budowlanych kryją się materiały wyprodukowane w celu wbudowania ich na stale w obiekty budowlane obejmujące zarówno budowle naziemne jak i budowle podziemne.
  2. Dyrektywa 89/686/EWG – Środki ochrony indywidulanej. Zgodnie z dyrektywą pod nazwą środki ochrony indywidulanej kryją się urządzenia lub przyrządy przeznaczone do noszenia bądź trzymania przez osobę w celu ochrony przed jednym lub wieloma zagrożeniami zdrowia lub bezpieczeństwa.
  3. Dyrektywa 93/42/WE – Urządzenia medyczne. Dyrektywa ma zastosowanie do wyrobów medycznych oraz ich wyposażenia.
  4. Dyrektywa 2006/42/WE – Bezpieczeństwo maszyn. Dyrektywa ma zastosowanie między innymi przy takich produktach jak: maszyny, wyposażenie wymienne, łańcuchy, liny, pasy czy osprzętu do podnoszenia.
  5. Dyrektywa 97/23/WE – Urządzenia ciśnieniowe. Dyrektywa ciśnieniowa ma zastosowanie w przypadku wytwarzania, projektowania oraz oceny zgodności urządzeń ciśnieniowych lub zespołów o najwyższym dopuszczalnym ciśnieniu przekraczającym 0,5 bara.