Rynek pracy nieustannie zmienia się. Związane jest to przede wszystkim ze zmianami, jakie zachodzą w sferze informatycznej, technologicznej, a nawet marketingowej. Nowe urządzenia, narzędzia oraz rozwiązania stosowane w różnych branżach niosą za sobą konieczność zatrudniania dodatkowych specjalistów.

Jeszcze do niedawna sektor budownictwa kojarzył nam się przede wszystkim z zawodami typu kierownik budowy, architekt a także murarz, tynkarz czy dekarz. Oczywiście zapotrzebowanie na ludzi potrafiących poprowadzić budowę, zaprojektować dom czy też dobrze położyć tynk jest ciągle duże. Ale w serwisach ogłoszeniowych coraz częściej możemy spotkać ogłoszenia firm poszukujących audytora energetycznego.

Kim jest audytor energetyczny?

Audytor energetyczny to osoba odpowiedzialna za przeprowadzenie ekspertyzy – audytu budynku, w ramach którego szacowana jest jego termoizolacyjność, koszty zużycia energii na ogrzewanie, podgrzanie wody, oświetlenie czy chłodzenie i wentylację. Audytor wskazuje optymalne rozwiązania, zarówno z punktu widzenia kosztów realizacji, jak również oszczędności energii.

Następstwem przeprowadzenia audytu jest wystawienie certyfikatu energetycznego budynku, który określa wartość energii zużywanej faktycznie lub oszacowanej.

Warto również wiedzieć o tym, że od 1 stycznia 2009 świadectwa charakterystyki energetycznej muszą posiadać wszystkie nieruchomości – oddane do użytku, podlegające zbyciu lub wynajmowane. Są one także konieczne w sytuacji, kiedy w trakcie remontu uległa zmianie charakterystyka energetyczna budynku. Dokument jest ważny przez okres 10 lat.

Jak zostać audytorem energetycznym?

Osoby zainteresowane pracą audytora energetycznego muszą posiadać odpowiednie kwalifikacje. Można je nabyć na studiach podyplomowych z zakresu audytingu energetycznego lub na kursie audytora – taki kurs audytora kończy się uzyskaniem certyfikatu.

Następnie należy przystąpić do egzaminu Krajowej Agencji Poszanowania Energii na audytora energetycznego. Polega on na samodzielnym wykonaniu i przedłożeniu do obrony przed Komisją kwalifikacyjną KAPE S.A. audytu energetycznego rzeczywistego obiektu budowlanego.

Po zdaniu egzaminu osoba uzyskuje specjalistyczny certyfikat audytora energetycznego KAPE oraz zostaje wpisana na listę autoryzowanych audytorów energetycznych KAPE.

Reasumując – audytorem energetycznym można zostać zarówno po odpowiednich studiach podyplomowych ale i kończąc kurs audytora. Uprawnienia uzyskuje się zdając egzamin.