Przedsiębiorca, który chce założyć własną spółkę, musi dopełnić wielu formalności związanych z jej utworzeniem. Zaangażowanie prawników do tych działań gwarantuje szybkie i prawidłowe założenie spółek.

 

Niektóre kancelarie prawne, m.in. TGC Corporate Lawyers, świadczą obecnie usługi polegające na obsłudze klientów w zakresie zakładania dla nich spółek. W imieniu klientów przygotowują niezbędne do tego dokumenty, jak i finalizują czynności urzędowe.

 

Jakie działania są realizowane w ramach usługi zakładania spółek?

Zakładanie spółek to usługa profesjonalna świadczona obecnie przez wiele kancelarii prawnych. W jej ramach prawnicy kancelarii dla swoich klientów:

  • przygotowują dokumenty niezbędne do założenia danej spółki,
  • sporządzają konieczne umowy do założenia spółki, np. umowę spółki cywilnej,
  • udają się do urzędów celem złożenia wniosków o zarejestrowanie spółek,
  • przygotowują regulacje wzajemnych praw i obowiązków wspólników.

W ramach zakładania spółek specjalizujący się w tym prawnicy realizują również inne oczekiwania klientów, np. pomagają w tworzeniu struktur joint-ventures czy pozyskaniu środków finansowych na działalność utworzonego podmiotu gospodarczego. W praktyce zakres usługi zakładania spółki może być bardzo szeroki, zgodnie z indywidualnymi oczekiwaniami klienta.

 

Której kancelarii prawnej warto powierzyć zakładanie spółki?

Przy wyborze kancelarii prawnej do zakładania spółki warto kierować się przynajmniej kilkoma kryteriami. Te najważniejsze są następujące:

  • doświadczenie prawników kancelarii prawnej w zakresie zakładania spółek – ważne jest, aby prawnicy danej kancelarii przez przynajmniej kilka lat zajmowali się zakładaniem spółek wszelakiego rodzaju, warto wybierać takie kancelarie prawne do współpracy, które założyły z powodzeniem przynajmniej kilkaset spółek w swojej dotychczasowej działalności,
  • warunki współpracy i odpłatność za świadczone usługi – zasadne jest nawiązywać współpracę z takimi kancelariami prawnymi, które jasno i z góry określają zakres swoich działań oraz oczekiwane wynagrodzenie,
  • szeroki zakres działań świadczonych w ramach zakładania spółek – warto współpracować z kancelariami prawnymi, które są w stanie za klienta przy zakładaniu spółki zrobić absolutnie wszystko, czyli nie tylko przygotować dokumenty, ale również finalizować formalności urzędowe czy precyzować prawa i obowiązki wspólników, wspierać wspólników w pozyskaniu środków finansowych na prowadzenie działalności.