Outsourcing kadr uwalnia zasoby ludzkie i pieniężne firmy, która zleca wykonywanie zadań kadrowych zewnętrznemu podmiotowi. Zapewnia dzięki temu oszczędność przy jednoczesnym wzroście jakości obsługi kadr. Outsourcing świadczony przez najlepsze firmy gwarantuje też bezpieczeństwo danych.

Bezpieczeństwo danych i przeniesienie odpowiedzialności – zalety outsourcingu kadr

W ramach współpracy z zewnętrzną firmą outsourcingową udostępnia się dane przedsiębiorstwa i jego pracowników. Przekazywanie tak ważnych danych może być bezpieczne, jeśli usługi świadczy doświadczona firma outsourcingowa, która może poprzeć deklaracje zapewnienia należytej ochrony powierzanych danych certyfikatami, jak np. Contract Administration posiadająca certyfikat zgodności z międzynarodową normą ISO 27001 za wdrożenie i stosowanie Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji.

Przedsiębiorstwo korzystające z outsourcingu kadr przenosi odpowiedzialność za prawidłowe i terminowe wykonywanie wszystkich zadań kadrowych na zewnętrzną firmę. Dzięki temu uwalnia zasoby niezbędne do przygotowywania i prowadzenia dokumentacji pracowniczej czy kontaktów z urzędami. Najlepsze firmy świadczące usługi outsourcingu kadr zapewniają także wsparcie w ramach kontroli zewnętrznych.

Zmniejszenie kosztów i dostęp do nowoczesnych technologii a outsourcing kadr

Outsourcing kadr pozwala na redukcję kosztów realizowania zadań kadrowych. Oszczędzanie jest możliwe dzięki temu, że zadania, do wykonywania których należałoby utworzyć odrębny dział w firmie, poleca się podmiotowi zewnętrznemu. Oszczędza się zatem na szukaniu i szkoleniu pracowników do obsługi kadr, nie trzeba też kupować dodatkowego sprzętu ani wyposażenia biurowego dla nowych pracowników.

Dodatkową korzyścią, na którą mogą liczyć przedsiębiorcy korzystający z usług najlepszych firm outsourcingowych, jest dostęp do nowoczesnych narzędzi ułatwiających prowadzenie biznesu. Dotyczy to zwłaszcza oprogramowania specjalistycznego do tworzenia i bezpiecznego przesyłania dokumentów pracowniczych. Dzięki temu pracownicy mogą otrzymywać niezbędne dokumenty szybko i mają do nich łatwy dostęp, np. przez specjalną platformę z dostępem online.

Firmy świadczące usługi outsourcingowe w ramach kadr umożliwiają też korzystanie z indywidualnie dopasowanych usług outsourcingowych w takich dziedzinach jak płace czy doradztwo w obszarze Human Capital. Działania związane z kapitałem ludzkim i zatrudnianiem mogą być dzięki temu kompleksowe.