Współpraca z pewnymi krajami sprawia, że nasza gospodarka się rozwija, zatrzymuje w miejscu bądź cofa do tyłu. Zapewne chcielibyśmy, aby taka współpraca zapewniała nam odpowiednie możliwości. I dlatego należy dokładnie analizować, jakie możliwości zapewniają nam poszczególne kraje.

Rosja – ważny gracz

Ocenia się, że bardzo ważnym partnerem dla naszego kraju okazuje się Rosja. Z nią przecież prowadzimy handel na bardzo wysokim poziomie. Natomiast w tym kierunku mogą pojawiać się pewne szanse i zagrożenia. Szanse dotyczą współpracy z nowymi klientami, którzy poszukują odpowiednich produktów i usług. W przypadku Rosji mamy możliwość ich pozyskania po bardzo atrakcyjnej cenie. Taka wymiana przynosi nam więc ogromne możliwości finansowe.

Dodatkowo zdajemy sobie sprawę z tego, że Rosja dostarcza nam paliwo, które okazuje się cenne w naszym kraju każdego dnia. Podpisywanie odpowiednich kontraktów w tym kierunku umożliwia naszej gospodarce rozwijać się w odpowiednim kierunku. Nie warto jest poszukiwać innych partnerów, na przykład poza Rosją czy w ogóle poza Europą.

Handel z Rosją – szanse i zagrożenia branży

Dobrze jest jeszcze zapoznać się z pewnymi zagrożeniami, które wynikają ze współpracy z Rosją. Przecież to kraj, który coraz bardziej łamie wszelkie przepisy, w tym także dotyczące praw człowieka i praw ustanowionych przez Unię Europejską. A przecież nasz kraj współpracuje z EU. I dlatego możliwe, że za pewien czas zostaniemy zachęceni do tego, aby już nie współpracować z Rosją na takim samym poziomie.

Co spowoduje brak współpracy z Rosją:

  •  brak dostępu do wysokiej jakości paliwa
  •  brak możliwości zatrudniania pracowników

Rozwój polskich przedsiębiorstw często wynika z faktu, że są zatrudniani do niego pracownicy wysilający się w Rosji, Ukrainie, jak i wielu innych miejscach. Jest możliwość ich zatrudnienia na warunkach, które w pełni nam odpowiadają. Ponosimy mniejsze koszty za utrzymanie takich pracowników.