O sile każdego państwa decyduje przede wszystkim kondycja jego gospodarki. Stan tej polskiej w pierwszej połowie 2017 roku jest dobry, można nawet powiedzieć, że bardzo dobry. Wielu zaskoczył jej czteroprocentowy wzrost, zwłaszcza że od ponad pięciu lat statystyki nie były aż tak optymistyczne. Po opublikowaniu danych za pierwszy kwartał, ekonomiści szybko pospieszyli z szukaniem przyczyn tak dobrej gospodarczej kondycji kraju.

Inwestycje, inwestycje i jeszcze raz inwestycje

Widzi je praktycznie każdy, kto wyjdzie z domu, a najlepiej uda się w podróż samochodem po kraju. Inwestycje drogowe, ale także wiele innych, to znak rozpoznawczy kraju nad Wisłą i to od dobrych kilkunastu lat. Choć Polska w budowie to hasło trochę już przebrzmiałe, to jednak wciąż bardzo dużo się w kraju buduje. Dotyczy to przede wszystkim infrastruktury publicznej, a związane z nią inwestycje należą do najbardziej spektakularnych. Jednak chętniej i odważniej inwestują także prywatni obywatele. Na podstawie statystyk dobrze widać, że polskie społeczeństwo bogaci się. A przede wszystkim wydaje więcej, co w widoczny sposób przekłada się na stan rodzimej gospodarki. To właśnie inwestycje pozwalają najdobitniej i najprościej przekonać się, jak trzyma się polska gospodarka? Obecny obóz rządzący na początku kadencji był krytykowany za ograniczenie inwestycji. To samo dotyczyło samorządów. Jednak wyniki z początku 2017 roku ponownie wskazują na większe zaangażowanie w inwestycje. A to dobrze dla gospodarki.

500 + i wydatki Polaków

Ekonomiści nie raz już przekonywali, że polską gospodarkę przed poważnymi problemami uchronili konsumenci. Choć obecnie gospodarka nie potrzebuje ratunku, to jednak kupujący na potęgę Polacy bardzo ją umacniają. Większość specjalistów jest też skłonnych przyznać, że większe możliwości konsumpcyjne wynikają przede wszystkim z obowiązującego od ponad roku programu pięćset plus. Dzięki niemu wiele rodzin może sobie pozwolić na znacznie większe wydatki. A wysoka konsumpcja zawsze przekłada się na lepsze wyniki gospodarcze.