Kryzysy to element życia, zarówno tego prywatnego, jak i zawodowego. Zdaniem wielu to one dają ludziom największe pole do popisania się swoimi umiejętnościami i pokazania, na co ich stać. Szczególnie często w obliczu takich wyzwań stają osoby prowadzące działalność gospodarczą. Warto wiedzieć, jak podejść do trudnej sytuacji, aby wyjść z niej z twarzą i pokazać innym swój profesjonalizm.

Określić źródło problemu

Skuteczne radzenie sobie z kryzysami w firmie to przede wszystkim sprawne wskazanie źródła problemu. Wydaje się to proste, ale często przyczyna kryzysu nie jest oczywista. Można też pomylić ją z jednym z objawów. Przykładowo spadająca sprzedaż nie musi wynikać ze słabszej jakości produktów czy usług, ale może być następstwem pojawienia się nowego konkurenta na rynku. W takiej sytuacji konieczne jest nie tyle podniesienie jakości produktów, co na przykład zaoferowanie klientom bardziej preferencyjnych warunków zakupu.

Zmierzyć się z problemem

Błędem wielu przedsiębiorców jest unikanie problemu. Ulegają oni życzeniowemu myśleniu, że jakoś to będzie. Niestety nie jest sposób na to, jak radzić sobie z kryzysami w firmie. Lepiej stawić im czoło jak najwcześniej. Zanim problemy zaczną się mnożyć, a negatywne informacje dotrą do klientów i współpracowników.

Przezorny jest ubezpieczony

Podobnie jak w przypadku zdrowia, także i w zarządzaniu kryzysowym najważniejsza jest profilaktyka. A zatem warto monitorować sytuację oraz przygotować sobie plan działania na wypadek najbardziej prawdopodobnych problemów. Wiele zależy tutaj od wielkości firmy, a przede wszystkim profilu jej działania oraz branży, w której funkcjonuje. Większe przedsiębiorstwa podzielone są na działy kierowane przez menadżerów. Warto takich specjalistów zachęcać do uczestnictwa w szkoleniach na temat zapobiegania kryzysom i radzenia sobie z nimi. Przedsiębiorcy prowadzący małe firmy mogą samodzielnie zaangażować się w takie programy. Uzyskana w ten sposób wiedza pozwala na lepszą ocenę bieżącej sytuacji i sprawniejsze reagowanie na każdy problem.