W czasach rosnącej globalizacji, gdy relokacja do innego państwa nie stanowi większego problemu, a budżet domowy wspierają zarobki z dwóch różnych krajów, powstaje potrzeba uniwersalizacji dokumentów. Nie zawsze jest to możliwe, a dwujęzyczne druki nie są szczególnie powszechne czy łatwo dostępne, tymczasem bardzo często są wymagane do wszelkich rozliczeń czy uzyskania od państwa świadczeń. W takich sytuacjach konieczne jest skorzystanie z fachowej pomocy.

Tłumaczenie – jakiego potrzebujesz?

Znalezienie profesjonalnego tłumacza, który wykona tłumaczenie dokumentu czy powieści nie stwarza najmniejszych trudności. Zlecając podobne zadanie, trzeba mieć jednak na uwadze to, czy na pewno wystarczy nam tłumaczenie zwykłe. Do użytku prywatnego lub na potrzeby wszelkich wydawnictw, instrukcji czy broszur informacyjnych taki rodzaj tłumaczenia będzie wystarczający. Kiedy jednak tłumaczeniu mają podlegać dokumenty urzędowe (akt urodzenia, zgonu, ślubu), sądowe, otrzymane od zagranicznych pracodawców czy zmieniające prawny stan rzeczy (np. umowa kupna-sprzedaży samochodu, dokumenty rejestracyjne pojazdu), konieczne jest skorzystanie z oferty tłumacza przysięgłego, aby nabrały one odpowiedniej i akceptowanej przez organy państwowe formy.

Forma tłumaczenia

Tłumaczenie przysięgłe wykonywane jest zawsze na papierze. Każda strona musi być podbita pieczątką legalizacyjną, określającą język, w jakim specjalizuje się tłumacz, podającą jego numer w państwowym rejestrze oraz imię i nazwisko. Ta pieczęć potwierdza odpowiedzialność tłumacza za wykonane tłumaczenie. Oznacza to, że jeśli w przypadku złego wykonania przez niego pracy ktoś poniesie straty, może ubiegać się o odszkodowanie od tłumacza na drodze sądowej. Ta odpowiedzialność jest przyczyną znacznie większej ceny za tłumaczenie przysięgłe od zwykłego, jednak równocześnie w pewnych sytuacjach niemożliwe jest pominięcie obowiązku posiadania pieczęci legalizacyjnej na przetłumaczonych dokumentach.

Niełatwo zostać tłumaczem przysięgłym. Przede wszystkim należy osiągnąć bardzo dobre wyniki na studiach, a następnie zdać pozytywnie egzamin na tłumacza przysięgłego. Mając na uwadze te wymogi oraz odpowiedzialność wykonawcy tłumaczenie, wyższa cena nie dziwi. Właściwie wydaje się w pełni uzasadniona.