Dzięki faktoringowi pieniądze z tytułu sprzedaży towarów i usług mogą pojawić się na koncie firmy do 24 godzin od momentu przekazania kopii faktury.  Faktoring jest jedną z najszybciej rozwijających się usług finansowych w naszym kraju. Każdego roku z usług faktorów korzysta coraz więcej firm. Jak wynika z danych Polskiego Związku Faktorów, tylko w pierwszych trzech kwartałach 2017, ponad 8 tysięcy polskich firm sfinansowało swoje faktury z pomocą instytucji faktoringowych zrzeszonych w PZF.

 

Faktoring dla firm internetowych

 

Jednym  z polecanych rodzajów faktoringu dla przedsiębiorstw działających w internecie jest faktoring pełny, nazywany również faktoringiem bez regresu. Polega na finansowaniu należności wraz z całkowitym przejęciem ryzyka niewypłacalności partnera biznesowego przez faktora, czyli instytucję finansową, zajmującą się udzielaniem faktoringu.

 

Dzięki faktoringowi pełnemu w szybki sposób pozyskuje się finansowanie na bieżącą działalność firmy,  można również uniknąć problemów wynikających z przedłużającej się zwłoki w płatnościach kontrahentów. Faktoring bez regresu sprowadza się do umiejscowienia ryzyka po stronie faktora (firmy faktoringowej) w sytuacji niewypłacalności dłużnika-partnera.

 

W przypadku faktoringu pełnego, faktor może dochodzić do swoich roszczeń tylko i wyłącznie od dłużnika. Warto pamiętać, że przed nawiązaniem transakcji, faktor ma prawo ustalić wymogi, które są jednocześnie warunkami koniecznymi do wykonania usług faktoringu. Ze względu na swoją specyfikę, faktoring pełny jest najczęściej wybieranym rodzajem faktoringu.

 

Faktoring – o czym warto wiedzieć?

 

Usługi faktoringowe charakteryzują się występowaniem dwóch podstawowych podmiotów: faktora (firmą faktoringową) oraz faktoranta (przedsiębiorstwo korzystające z usług faktoringowych). Faktoring realizowany przez Bibby Financial Services umożliwia partnerom dostęp do gotówki niemalże natychmiast po wystawieniu faktury.

 

Dzięki współpracy z Bibby Financial Services, przedsiębiorstwo oszczędza czas oraz zasoby na monitoring należności, który w całości realizowany jest przez zespół ekspertów. Faktoring polecany jest firmom zajmujących się sprzedażą towarów i usług w internecie, bez względu na wielkość firmy. Korzyści z faktoringu odczują zarówno duże spółki, jak i jednoosobowe działalności gospodarcze.