Dyrektywa maszynowa w jasny sposób określa zakres modyfikacji sprzętu. Chcąc wprowadzić zmiany w obsługiwanych maszynach, warto wcześniej zapoznać się z wymaganiami i ograniczeniami.

Czym jest dyrektywa maszynowa?

Dyrektywa maszynowa 2006/42/WE określa wymagania zasadnicze, jakie stoją przed producentami maszyn. Reguluje ona globalne zasady projektowania, budowania i wprowadzania produktów na rynek z nastawieniem na wysoki standard bezpieczeństwa. Dopiero spełnienie wszystkich wskazanych w dyrektywie maszynowej warunków gwarantuje swobodną dystrybucję w Europejskim Obszarze Gospodarczym (EOG). W niniejszym dokumencie wskazuje się wyłącznie definicję maszyny. Po stronie producenta leży określenie, czy jego sprzęt podlega regulacjom, czy też nie.

 

Należy pamiętać, że dyrektywa maszynowa mówi o urządzeniach, które są wypuszczane na rynek w stanie fabrycznym. W automatyce często dba się o rozbudowę i nowe możliwości sprzętu, dlatego dyrektywa wspomina też o modyfikacjach. Chcąc zatrzymać oznakowanie CE, warto zadbać o to, by każda modyfikacja była uzgodniona z producentem maszyny. W innym przypadku, np. przeprowadzając zaawansowaną rozbudowę, wymieniając nadrzędne systemy sterowania PLC, wprowadzając duże zmiany konstrukcyjne elementów ruchomych lub ingerując w systemy odpowiadające bezpieczeństwu, oznakowanie CE traci ważność, a użytkownik dokonujący modyfikacji staje się jednocześnie jej producentem i musi spełnić warunki wskazane w art. 5 ust. 1. W jej myśl użytkownik jest zobligowany:

  • zapewnić spełnianie przez maszynę zasadniczych wymagań dotyczących ochrony zdrowia i właściwego bezpieczeństwa,
  • udostępnić należytą dokumentację techniczną,
  • zadbać o powstanie i dostarczenie szczegółowych instrukcji obsługi, 
  • przeprowadzić procedury oceny zgodności,
  • przygotować deklarację zgodności WE i zapewnić, że zostanie ona dołączona do maszyny,
  • umieścić oznakowanie CE w miejscu wskazanym w art. 16.

Wymagania względem sterownika PLC

Podstawowe sterowniki PLC, których zasady bezpieczeństwa nie zostały określone, nie mogą być uznane za sprawdzony element. W związku z tym pojawiają się ograniczenia w zakresie jego użytkowania. Rozwiązaniem jest wykorzystanie sterownika bezpieczeństwa, który składa się z tych samych elementów co sterownik PLC, a ponadto zawiera: redundantny tzn. nadmiarowy mikroprocesor, pamięć Flash oraz RAM, które są pod stałym nadzorem przez obwód watchdoga. Dzięki licznym funkcjom diagnostycznych pozwalającym na wykrycie wewnętrznych usterek oraz błędów oprogramowania układowego awaria sterownika nie wpływa w sposób niebezpieczny na maszynę.