Chciałbyś się doskonalić. Poszerzyć lub  zdobyć nową wiedzę, umiejętności lub pozyskać nowe kwalifikacje bądź uprawnienia? Nie wiesz gdzie się udać? Przeczytaj w takim razie ten artykuł.

 

Dofinansowanie szkoleń w dużej mierze odbywa się ze środków Funduszu Pracy lub środków Unii Europejskiej. W naszym kraju duże środki na dofinansowanie szkoleń mają Urzędy Pracy. Zastanawiasz się co zrobić, aby takie dofinansowanie otrzymać? Istnieją dwa sposoby w zależności czy jesteś osobą bezrobotną zarejestrowaną w Urzędzie Pracy? czy też pracodawcą lub pracownikiem?.

 

Pierwszy wariant osoba bezrobotna posiadająca drugi profil pomocy

Możesz ubiegać się o szkolenie grupowe. Na czym ta forma polega? Otóż Urząd Pracy ogłasza nabór na konkretny kierunek szkolenia, zgodny z analizą potrzeb szkoleniowych. Jeżeli spełniasz warunki określone w takim ogłoszeniu możesz się zapisać w okresie rekrutacji i oczekiwać na skierowanie na szkolenie. Także możesz się ubiegać się o dofinansowanie na  szkolenie indywidualne lub bony szkoleniowe. Te formy wsparcia polegają na tym, iż sama osoba bezrobotna wnioskuje o dany kierunek szkolenia. Jednakże przy tych usługach wymagane jest przedłożenie oświadczenia, że masz uprawdopodobnienie zatrudnienia lub sam oświadczasz,że podejmiesz własną działalność gospodarczą zgodnie z kierunkiem szkolenia. Należy pamiętać, iż tego rodzaju dofinansowania polegają na pokryciu przez Urząd Pracy kosztów faktury.  

 

Drugi wariant jesteś pracodawcą lub pracownikiem

Pracodawca może ubiegać się na siebie oraz na swoich pracowników o sfinansowanie m.in. szkoleń w ramach środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego.  Co należy zrobić, aby otrzymać dofinansowanie? Otóż w okresie ogłoszonego naboru przez Urząd Pracy wypełnić i złożyć stosowny wniosek. O kierunku kształcenia ustawicznego w postaci szkoleń decyduje Pracodawca. Należy jednak pamiętać, iż ten rodzaj instrumentu rynku pracy nie jest dostępny dla wszystkich pracodawców. Minister Rodziny Pracy i Polityki Społecznej co roku określa nowe priorytety, które należny spełnić, aby móc ubiegać się o tego rodzaju dofinansowanie szkoleń.