W ostatnich latach, zwłaszcza kryzysu gospodarczego i kłopotów na rynku pracy, wiele uwagi poświęca się kwestii rozwoju zawodowego. Obecnie nie można sobie pozwolić na niepodnoszenie kwalifikacji. Trzeba cały czas poszerzać wiedzę, aktualizować ją, zdobywać nowe umiejętności. Dlaczego?

Wejście na wyższy poziom

Tylko taka postawa zapewni nam mocną pozycję na rynku pracy. W dobie kryzysu to pracodawcy dyktują warunki, mogą przebierać w ofertach. Biorą tylko najlepszych. Na najwyższe pensje mogą liczyć ci, którzy potrafią wiele dać swojej firmie, przyciągnąć klientów, wygenerować spory dochód.

Niektóre podmioty same dbają o ustawiczne kształcenie załogi. Korzystają z rozwiązania zwanego coachingiem. Co to takiego? Pod tym pojęciem kryje się proces, dzięki któremu dana osoba bądź organizacja przyspiesza tempo swojego rozwoju i poprawa efekty własnych działań.

Dzięki warsztatom z coachem, czyli trenerem, kursanci stawiają sobie bardziej realne cele, optymalizują swoje zachowania. Wszystko to przekłada się na jeszcze lepsze wykorzystanie posiadanych umiejętności i podejmowanie trafnych decyzji. Pracownik staje się więc bardziej wydajny.

Z myślą o rozwoju osób zajmujących konkretne stanowiska pracy stworzono coaching zawodowy. W związku z tym mogą w nim uczestniczyć tylko zatrudnieni w danej organizacji. To właśnie obowiązki takiego pracownika i zajmowana przez niego w strukturze firmy pozycja stanowią kontekst procesu rozwoju.

Zróżnicowana oferta

W zależności od tego, kto z danego przedsiębiorstwa będzie uczestniczyć w zajęciach, wyróżnia się inne rodzaje coachingu zawodowego, np. coaching menedżerski (przeznaczony dla osób z kadry menedżerskiej, czyli kierowników) albo executive coaching (członkowie zarządu). Wszystko po to, by personel mógł jeszcze lepiej wykonywać swoje zadania. Dla drobnych przedsiębiorców prowadzących własną działalność i samodzielnych specjalistów stworzono natomiast coaching biznesowy.

Jak wyglądają zajęcia w ramach coachingu zawodowego? W dużej mierze są to indywidualne spotkania z trenerem, podczas których uczestnik lepiej poznaje samego siebie, podnosi poczucie własnej wartości, nabiera pewności siebie. Poza tym uczy się zidentyfikować posiadane umiejętności, talenty, zdolności i jeszcze lepiej je wykorzystywać. Udział w coachingu zawodowym ma zaowocować rozwojem danego pracownika. Ma sprawić, że będzie on przekraczać bariery.