Od wielu lat mówi się w naszym kraju, że jedynym sposobem na zapewnienie Polsce bezpieczeństwa energetycznego jest dywersyfikacja źródeł energii, tras dostaw surowców oraz samych dostawców energii. By takie warunki mogły zaistnieć konieczna jest rozbudowa infrastruktury, przekonanie przedsiębiorców do odnawialnych źródeł energii oraz stworzenie od podstaw energetyki jądrowej.

Polska a Unia Europejska

W miarę upływu czasu polityka energetyczna naszego kraju, zamiast iść w parze ze spójną polityką europejską oddala się od niej i robi się coraz bardziej anachroniczna. Oddala się coraz bardziej od polityki klimatycznej i od celów już wcześniej przyjętych przez rząd w kwestii energetyki odnawialnej, a właściwie te ostatnie cele stały się całkowicie nieaktualne, a dziesiątki polskich przedsiębiorców, którzy zaangażowali się już w biznes energetyki odnawialnej pozostało na lodzie po zamknięciu programu.

Ciąg dalszy ery węgla

W naszym kraju dominacja węgla  w sektorze elektroenergetycznym jest niepodważalna. Ponad 95% energii elektrycznej wytwarzanej w Polsce opiera się na węglu kamiennym i węglu brunatnym. Przy czym wydobycie węgla kamiennego systematycznie się zmniejsza. Od dekady zwiększa się wydobycie ropy naftowej, a zaspokaja on teraz i nie zmieni się to w przyszłości, ledwie odsetek potrzeb. Wydobycie gazu ziemnego, które również wzrasta, wyczerpuje zapotrzebowanie w 1/3 wysokości. Zasoby odnawialnych źródeł energii to ledwie 20% tego co wytwarza się w państwach UE.

Perspektywa na przyszłość

Jeżeli chcemy uniknąć szantażu ekonomicznego, który już dotyka niektóre kraje europejskie, przynajmniej w dziedzinie gazu ziemnego i ropy naftowej należy podjąć wszelkie możliwe działania w celu dywersyfikacji dostaw. Uzależnienie się od jednego kierunku dostawy energii żadnemu państwu i nigdy nie wyjdzie na dobre. Na pewną dozę autonomii możemy liczyć jedynie w przypadku węgla, ale jako członek UE musimy włączyć się do systemu redukcji gazów cieplarnianych i w dłuższym okresie czasu wydobycie węgla będzie się w Polsce zmniejszało, a przynajmniej tak być powinno.